06-41223682 salon@enjoyamoment.nl

Privacy Verklaring

Wie is schoonheidssalon Enjoy a Moment?

Schoonheidssalon Enjoy a Moment, gevestigd aan Boelijn 116 (ingang om de hoek) te Almere, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74725432 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Boelijn 116 (ingang om de hoek), 1319 CS, Almere

Tel: 06-41223682

Mail: salon@enjoyamoment.nl

www.enjoyamoment.nl

Sylvia Dipai is de Functionaris Gegevensbescherming van Enjoy a Moment.

Zij is te bereiken via salon@enjoyamoment.nl of telefonisch 06-41223682

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Enjoy a Moment verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via salon@enjoyamoment.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Enjoy a Moment verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Enjoy a Moment neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Enjoy a Moment bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Personalia > 7 jaar > Administratieplicht belastingdienst (facturen)

Adres > 7 jaar > Administratieplicht belastingdienst (facturen)

Delen van persoonsgegevens met derden

Enjoy a Moment verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy.

Schriftelijke toestemming

Bij het invullen van inschrijfformulieren voor activiteiten in de salon wordt er een handtekening gevraagd voor toestemming voor het plaatsen van foto’s op de Instagram en Facebookaccount van Enjoy a Moment. Bij inschrijving onder de 16 jaar moet schriftelijk toestemming door ouder of voogd worden gegeven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Enjoy a Moment en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Deze website maakt gebruik van cookies. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.

Intellectuele Eigendomsrechten

De intellectuele eigendomsrechten van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Enjoy a Moment berusten bij Enjoy a Moment. Duplicatie, distributie en publicatie van programmatuur, teksten, beelden en/of geluiden op de website van Enjoy a Moment is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming.

Schriftelijke aanvragen stuurt u aan Enjoy a Moment, salon@enjoyamoment.nl.

Wijzigingen

De inhoud van de website van Enjoy a Moment wordt regelmatig bijgewerkt. Enjoy a Moment behoudt zich het recht voor de inhoud van de website Enjoy a Moment ten allen tijden en met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Mocht u nog vragen hebben over deze Privacy verklaring en de wijze waarop we uw gegevens gebruiken, dan kunt u een email sturen naar salon@enjoyamoment.nl.

Laatst gewijzigd op 13 januari 2021